ปรับขนาดตัวอักษร-+=

จบการศึกษา | [Kyaradain] Graduation!

หมวดหมู่:
มาใหม่ !!
โลลิ

ซากิและยูโตะได้จบจากชั้นประถม ซากิคิดว่าจะไม่ได้เจอยูโตะอีกจึงเผยความในใจออกไป แต่แล้วก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นกับพวกเขาทั้งคู่

Thai translation by: แปลเพราะแมวส้ม


จบการศึกษา - หน้า 1


จบการศึกษา - หน้า 2

จบการศึกษา - หน้า 3

จบการศึกษา - หน้า 4

จบการศึกษา - หน้า 5

จบการศึกษา - หน้า 6

จบการศึกษา - หน้า 7

จบการศึกษา - หน้า 8

จบการศึกษา - หน้า 9

จบการศึกษา - หน้า 10

จบการศึกษา - หน้า 11

จบการศึกษา - หน้า 12

จบการศึกษา - หน้า 13

จบการศึกษา - หน้า 14

จบการศึกษา - หน้า 15

จบการศึกษา - หน้า 16

จบการศึกษา - หน้า 17

จบการศึกษา - หน้า 18

จบการศึกษา - หน้า 19

จบการศึกษา - หน้า 20

จบการศึกษา - หน้า 21

จบการศึกษา - หน้า 22

จบการศึกษา - หน้า 23

จบการศึกษา - หน้า 24

จบการศึกษา - หน้า 25

จบการศึกษา - หน้า 26

จบการศึกษา - หน้า 27

จบการศึกษา - หน้า 28

จบการศึกษา - หน้า 29

จบการศึกษา - หน้า 30

จบการศึกษา - หน้า 31

จบการศึกษา - หน้า 32

จบการศึกษา - หน้า 33

จบการศึกษา - หน้า 34

จบการศึกษา - หน้า 35

จบการศึกษา - หน้า 36

จบการศึกษา - หน้า 37

จบการศึกษา - หน้า 38

.