ขึ้นครู

ขึ้นครู นักเรียนที่ดีตามประเพณีไทยต้องขึ้นครูเสียก่อนเล่าเรียนวิชาต่อไป ทนเจ็บ ทนเสียวสักหน่อย รับรองว่าลูกศิษย์ได้ดีทุกคน